Pinakamahusay na TED Talks na Magbabago ng Iyong Buhay magpakailanman

Pinakamagandang TED na mga Talakayan na Magbabago ng Iyong Buhay magpakailanman Kung nasiraan ka at mababa, nangangailangan ng isang nakakaganyak na inspirasyon, ang mga talakayan ng TED ay maaaring ang pinakamahusay na paraan upang ma